Hà Tĩnh

Ngày đăng: 10/07/2017
STT Tên Nhà Thuốc Địa chỉ
1 Quầy thuốc Chị Bé Nghi Xuân, Hà Tĩnh
2 Quầy thuốc  Thương Hiền Thị trấn Phố Châu – Nghi Xuân – HT
3 QT 108 108 Nguyễn Trung Thiên, TP Hà tĩnh
4 NT số 94 94 Vũ Quang, TP Hà Tĩnh
5 Nhà thuốc Trường Y P. Thạch Linh, TP Hà Tĩnh
6 QT Kim Chi Số 12 Mai Thúc Loan – TPHT
7 Quầy thuốc Chị Thắm Chợ Hà tĩnh
8 QT Bệnh viện Đông Y Xóm Đoài Thịnh – Thạch Trung Ht
9 QT số 3 Chị Thu – Hương Khê Đối diện huyện đội Hương Khê
10 Nhà Thuốc Bác Hồng Thị trấn Hương Khê – HT
11 QT Thương Hiền TT Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh
12 Quầy thuốc Lê Na Thị trấn Phố Châu – Hương Sơn – Ht
13 Nhà thuốc bệnh viện Đức Thọ Thị trấn Đức Thọ – Hà tĩnh
14 QT Thu Lợi Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh
15 QT Nguyễn Thanh Mai Cây xăng Nam Nghèn – Can Lộc
16 Quầy thuốc Thủy  Hà Đối diện bệnh viện Thạch Hà _HT
17 Quầy thuốc Chị  Huyền Chợ Thạch  Kênh – Thạch Hà -HT

Đặt hàng

Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với Quý khách để xác nhận đơn hàng.
x 0đ
Tổng tiền: 0đ