3

Cách phân loại bệnh loãng xương

24/02/2018

Loãng xương không phân loại theo cấp độ mà phân thành hai loại là loãng xương nguyên phát và loãng xương thứ phát. Cách phân... loại này chủ yếu dựa vào nguyên nhân gây ra bệnh loãng xương. Loãng xương Read more »