Giúp Khớp chắc - Khớp khỏe

Dự phòng cho người trẻ, sức khỏe cho người già

Chính sách chất lượng

CAM KẾT CỦA LÃNH ĐẠO

– Ban lãnh đạo thiết lập một chính sách chất lượng và phổ biến đến mọi nhân viên trong hệ thống. Công ty cam kết đáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng về các dịch vụ của Công ty

– Luôn lắng nghe, tôn trọng các yêu cầu và ý kiến của khách hàng, giải quyết kịp thời và hiệu quả các yêu cầu của khách hàng.

– Từng bước cải tiến công nghệ, dịch vụ khách hàng và sự phát triển của Công ty.

– Đảm bảo khách hàng luôn nhận được sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tối ưu nhất, thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý.

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ DỊCH VỤ

– Đảm bảo các dịch vụ thực hiện tại Công ty luôn trung thực, chính xác và kịp thời.

– Cung cấp các dịch vụ thoả mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

– Củng cố và nâng cao niềm tin của khách hàng về các dịch vụ có chất lượng của Công ty.

– Đảm bảo tất cả các nhân viên hiểu và được tạo mọi điều kiện để thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng.

– Liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

Chat facebook